8 Tips Voor Een Succesvolle Sollicitatie, Salesgesprek Of Presentatie

8 Tips Voor Een Succesvolle Sollicitatie Salesgesprek Of Presentatie -StartupSchool.nl

Wist je dat je 7 seconden hebt om iemand te imponeren? Zekerheid en zelfvertrouwen wil je het liefst uitstralen bij een sollicitatie, salesgesprek of een presentatie. Dat de inhoud goed moet zijn staat buiten kijf, daar is geen twijfel over mogelijk. Maar je alleen zelfverzekerd voelen is niet genoeg, je moet het ook uitstralen in je hele fysieke presentatie.

Hieronder staan de gouden regels opgesomd om je gesprekspartner te imponeren!

1. Sta of zit rechtop

Van een rechte houding wordt zelfverzekerder. Je bent letterlijk beter zichtbaar en je valt meer op. Logisch, want je maakt jezelf door rechtop te staan of te zitten groter.

2. Sta of zit stabiel en stevig

Stabiel of stevig staan of zitten heeft alles met je houding te maken. Als je steviger of stabieler zit, word je ook zekerder van je zelf. Zet je benen op schouderbreedte uit elkaar. Houd je rug recht, borst vooruit. Je zult merken dat je veel sterker voelt.

3. Beweeg niet onnodig

Als je beweegt, moeten die bewegingen een doel dienen. Friemelen, wippen, trommelen en tikken kunnen als irritant worden ervaren en kunnen de toehoorders en gesprekspartners te veel afleiden van waar het om gaat, namelijk jou en je verhaal. Een handige tip hierbij is dat je jezelf bij het voorbereiden of oefenen van een gesprek filmt. Wanneer je die opname terugziet, zullen meteen jouw tics en onnodig afleidende bewegingen opvallen. Wees je daar bewust van. Zoals gezegd, bewegingen moeten een doel dienen, zoals het aanwijzen van informatie op een Powerpoint, een vuist maken bij het sterk benadrukken van een statement. Te veel bewegen is niet goed, maar word ook geen standbeeld.

4. Haal je handen uit je zakken

Veel mensen die een staande presentatie houden, hebben de neiging om één of zelfs beide handen in hun broekzakken te doen. Nee, doe dat niet! Dat wekt een verveelde indruk. Het kan zelfs nervositeit en desinteresse uitstralen. Haal je handen uit je zakken en gebruik ze om je verhaal en je argumenten en je standpunten te versterken.

5. Doe je armen niet over elkaar

Houd je armen uit elkaar. Wanneer je je armen over elkaar doet, sluit je je als het ware af. Dat is een gesloten houding, terwijl een salesgesprek, presentatie of sollicitatie juist bedoeld is om je helemaal open te stellen. Armen over elkaar representeert geslotenheid. Voorkom dat door je armen open te houden. Stel jezelf bijna letterlijk open voor input.

6. Let op je stemvolume

Te zacht praten is not done! Te luid kan ook niet altijd, want dat kan agressief, arrogant en dominant overkomen. Qua stemgeluid moet er een modus gevonden worden die daartussen in zit. Belangrijk is: het moet goed verstaanbaar zijn. Praat rustig en kalm, maar versnel gerust als het om een spannend onderdeel van het verhaal gaat. Ook is het wisselen van de volume in je stem mogelijk. Blijdschap en boosheid mag best met een luidere stem, maar emotie kan ook met een zachter stemgeluid. Mits je verstaanbaar bent.

7. Maak oogcontact

Kijk de mensen die je bij het gesprek of de presentatie ontmoet in de ogen. Kijk niet weg of omlaag. Dat komt onzeker en onbetrouwbaar over. Door mensen in de ogen te kijken, toon je geloofwaardigheid, kracht en gelijkwaardigheid.

8. Geef een stevige hand

Veel mensen geven een slap handje. Dat komt ook daadwerkelijk slap over. Alsof het ze allemaal niet boeit, of omdat ze het niet aandurven. Geef altijd een stevige handdruk. De andere persoon hoeft de hand niet fijngeknepen te worden, maar diegene moet wel voelen dat je er bent. En, vergeet niet, kijk die persoon altijd recht in de ogen.